Asteroid and Impactite Research Academy

Lappajärven, Vimpelin ja Evijärven kunnan ainutlaatuinen luonto, kraatterijärvi ja metsät, puhdas ilma, monipuoliset aktiviteetit, luonnon antimet, aidot elämykset sekä kohtaamiset paikallisten ihmisten kanssa ovat matkailijoiden pääasiallisin syy haluta viettää lomaa alueella, josta käytetään yhteistä aluetta kokoavaa nimeä Kraatterijärven Geopark.

Kraatterijärven Geopark alue on jokaisen luonnosta kiinnostuneen unelma. Jo nyt alue tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuksia omatoimisesti tehdä havaintoja ainutlaatuisesta ympäristöstä. Palvellakseen alueen yritystoimintaa ja sitä kautta aluetalouden kehittymistä, tulee kehittämistyön astua uudelle tasolle. Alueen infrastruktuuri on rakennettava niin, että alueen oppilaitokset ja yritykset voivat hyödyntää omaleimaista perintöä. Se tarkoittaa alueelle kehitettäväksi sellaista palvelukonseptia, jossa ulkopuoliset pääsevät ohjatusti tutustumaan harvinaisuuksiin ja niin halutessaan osallistumaan paikalliseen tutkimustyöhön vastikkeellisena palveluna. Yhdistämällä alueella jo oleva keskeinen osaaminen uudella tavalla ja lisäämällä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välille on Geoparkin alueelle (Lappajärvelle, Vimpeliin ja Evijärvelle) perustettu kansainväliset mitat täyttävä asteroidi- ja impaktiittitutkimuksen keskittymä - Asteroid and Impactite Research Academy.

Yhteistyötä tiivistetään entisestään sidosryhmien, kuten Suomen ympäristökeskuksen, Geologisen tutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston välillä. Lisäksi Asteroid and Impactite Research Academy tulee toimimaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa niiden yritysten kanssa, joilla on kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteita. Tämä lisää tieteenalan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä houkuttelee uusia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. Näin alueelle saadaan aikaan keskittymä, joka varmasti kiinnostaisi laajoja ryhmiä myös kansainvälisesti: koululaiset, opiskelijat, ammattitutkijat ja alan harrastajat.


Asteroid and Impactite Research Academyssä (AIRA) tehtävä tieteellinen tutkimustyö on perusteiltaan Citizen Science ryhmään kuuluvaa. AIRA tukea ja edistää lasten sekä nuorten luonnontieteiden ja teknologian perusteiden tuntemista sekä opiskelua ja harrastuneisuutta kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä kansallisen että kansainvälisen verkostoitumisen kautta.

AIRAn alueellinen toiminta-alue on yhteneväinen Kraatterijärven Geopark alueen kanssa (Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini ja Ähtäri), joka on jokaisen luonnosta kiinnostuneen unelma. Jo nyt alue tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuksia omatoimisesti tehdä havaintoja ainutlaatuisesta ympäristöstä. Palvellakseen alueen yritystoimintaa ja sitä kautta aluetalouden kehittymistä, tulee kehittämistyön astua uudelle tasolle. Alue on saanut luontoperinnön, jota tulee vaalia.

Alueen infrastruktuuri on rakennettu niin, että alueen oppilaitokset ja yritykset voivat hyödyntää omaleimaista perintöä. Se tarkoitti alueelle kehitettäväksi sellaista palvelukonseptia, jossa ulkopuoliset pääsevät ohjatusti tutustumaan harvinaisuuksiin ja niin halutessaan osallistumaan paikalliseen tutkimustyöhön vastikkeellisena palveluna (Citizen Science). Yhdistämällä alueella jo oleva keskeinen osaaminen uudella tavalla ja lisäämällä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välille voitiin Geoparkin alueelle (Lappajärvelle, Vimpeliin ja Evijärvelle) perustaa kansainväliset mitat täyttävä asteroidi- ja impaktiittitutkimuksen keskittymä - Asteroid and Impactite Research Academy AIRA.


Helsingin yliopiston yhteistyösopimus 17.2.2022

1. Yhteistyön tarkoitus

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on helpottaa konkreettisen koulutus- ja tutkimus- yhteistyön käynnistämistä niissä puitteissa, jotka määritellään Kraatterijärven Geoparkin ja  Helsingin yliopiston välisessä 3.2.2022 allekirjoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa. AIRAn  kanssa tehdyssä sopimuksessa vahvistetaan yhteistyön yleiset periaatteet ja ehdot. Konkreettisia yhteistyötoimia ja hankkeita koskevat yksityiskohtaisemmat kahdenväliset  sopimukset.
Yhteistyösopimuksen tarkoitus on myös toteuttaa omalta osaltaan Vimpelin kunnan  kansainvälistymisstrategian (2021-2025) toimenpiteitä.

2. Yhteistyön laajuus

Yhteistyössä keskitytään aluksi Helsingin yliopiston kanssa tehtävään luonnontieteiden  edistämiseen tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä tutkimusinfrastruktuurin  kehittämisen kautta. Yhteistyötä voidaan laajentaa muille yhteistä etua kiinnostaville  tieteellisille tai yhteiskunnallisille aloille. Yhteistyötä tekevät Vimpelin kunnan edustajat,  Kraatterijärven Geoparkin henkilökunta ja Helsingin yliopiston opiskelijat sekä tutkimus- ja  tekninen henkilöstö yhdessä Asteroid and Impactite Research Academyn henkilöstön kanssa.  Yhteistyö voi sisältää seuraavat toimet:

  • Opiskelijoiden ja tohtoritutkijoiden ohjaus ja koulutus kenttäpohjaisissa tekniikoissa Kraatterijärven Geoparkissa
  • Yhteistyö tutkimuslaitteiden ja -infrastruktuurin isännöinnissä ja ylläpidossa mm. kenttäasemat
  • Kansalaistieteen ja elinikäisen oppimisen yhteistyö
  • Yliopistotutkimuksen tulosten ja tutkimukseen perustuvien innovaatioiden levittäminen
  • Vierailujen, seminaarien, työpajojen ja retkien järjestäminen
  • Aloittaa ja järjestää tieteellisiä ja yhteiskunnallisia yhteistyöhankkeita, jotka koskevat Kraatterijärven Geoparkia ja sen luontoa sekä ympäristöä.

Lisätietoja:
Heikki Mäkipää, FT
Johtaja
AIRA
heikki.makipaa@vimpeli.fi
+358 449941423

takaisin alkuun